Új támogatásra várnak a magyarok a lakásfelújításhoz

2023.11.07. Írta: Újház

Megcsappant a magyarok építkezési kedve, de a lakosság több mint fele felújítana, ha lenne több állami segítség. Az Újház pítőanyag-kereskedelmi hálózatlegfrissebb felmérése1 szerint a válaszadók 63 százaléka egyáltalán nem tervez a következő évben felújítási munkálatokat, miközben csupán 19 százalék elégedett ingatlana jelenlegi állapotával. A lakosság 31 százaléka kizárólag állami támogatással tudna belevágni az építkezésbe vagy felújításba.

Magyarország meghatározó építőanyag kereskedelmi hálózata, az Újház 2023 őszén reprezentatív kutatást végzett, hogy felmérje a lakosság építkezési kedvét és kilátásait a következő egy évre. Míg a válaszadók több mint negyede (29%) tervez kisebb, 10 millió forint alatti összegből felújítani, addig közel kétharmaduk (63%) nem vágna bele felújítási munkálatokba 2024-ben. Legtöbben (32%) a közelmúltban kialakult gazdasági helyzetből fakadó anyagi nehézségeket nevezték meg döntő oknak az építkezés elmaradásakor. Továbbá magas volt (27%) azon válaszadók száma is, akik úgy értékelik, hogy alacsony havi bevételükből eredően nem engedhetik meg maguknak a felújítást vagy építkezést. Kiemelendő, hogy eközben a magyarok mindössze ötöde (19%) elégedett ingatlanának jelenlegi állapotával.

Sokan támaszkodnának állami segítségre a felújítási munkálatok kivitelezéséhez. A válaszadók több mint fele (55%) kifejezetten tervezne az állami támogatásokkal, sőt 31 százalékuk kizárólag támogatások segítségével tudna építési munkálatokba kezdeni. Ugyanakkor nagy számban fordultak elő azok a válaszadók is, akiket még a támogatások sem tudnának rávenni az építkezésre, felújításra. Mindössze a megkérdezettek 11 százaléka vágna bele támogatás igénybevétele nélkül az építési munkákba.

„Az állami segítség szerepe nagyban befolyásolja a lakosság építkezési kedvét és lehetőségeit. Mivel főleg anyagi akadályok állnak az ilyen jellegű munkák útjába, így nem meglepő, hogy a válaszadók közel fele, 47 százaléka új támogatási formára vár, hogy finanszírozni tudja a felújítását, építkezését. Nagyon bízunk abban, hogy a kormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fog szentelni az építőiparnak” – tette hozzá dr. Rázsóné Szórády Csilla, az Újház vezérigazgatója. „Akinek van lehetősége belevágni építkezési, felújítási munkálatokba, számukra nagy segítséget jelenthet, hogy a várakozási idő jelentősen csökkent mind az építőanyagok, mind a kivitelezők körében.”

Vegyesen gondolkodnak azzal kapcsolatban a magyarok, hogy mekkora a legalacsonyabb összeg, amiből érdemes felújítást kezdeni. A válaszadók közel fele (49%) úgy érzi, hogy 1 millió vagy annál kevesebb összegből is neki lehet látni, míg 26 százalékuk 1 és 3 millió forint birtokában tenné meg ezt.

Kiegyenlített válaszok érkeztek arra vonatkozóan, hogy milyen építési, felújítási munkákba kezdenének a magyarok 2024-ben. A válaszadók közel egyharmada (30%) cserélné ki nyílászáróit jövőre, negyedük tetőfelújítást, 22 százalékuk szigetelést végeztetne, hogy növelje ingatlana hőmegtartó képességét. További érdekesség, hogy a válaszadók 13 százaléka alakítana vagy újítana fel kéményt ingatlanában, aminek hátterében az energiaárak magas szintje és az alternatív fűtési rendszerek elterjedése állhat.

1 Az Opinio által, 1222 fős minta alapján, a 15-59 éves okostelefonnal rendelkezők, kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentált sokaság körében végzett felmérés. Az adatfelvétel országos mintából, 2023. október első hetében történt.

Forrás: Újház

Hírek archivum