Önálló építőanyag-gyártási koncepciót javasol a MÉASZ

2023.03.13. Írta: MÉASZ

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) ma közzétette álláspontját „A magyar építészetről szóló törvény koncepciója” című, társadalmi vitára bocsátott tervezetről.

„A magyar építészetről szóló törvény koncepciója” tervezetének társadalmi egyeztetése keretében adott állásfoglalásában a hazai építőanyag- és építésitermék-gyártókat összefogó MÉASZ kifejti, hogy tagsága nagyra értékeli a minőségi magyar építészet és településképi fejlesztés irányába tett koncepcionális célkitűzéseket, azonban javasolja, hogy a 79 oldalas koncepcióból az építőanyag-gyártást érintő rövid és helyenként erősen vázlatszerű, hatásaiban azonban jelentős építésgazdasági kockázatokat is hordozó részeit töröljék, és ezekre vonatkozóan külön koncepció készüljön - a gyártásban érdekelt szakmai képviseletekkel. A MÉASZ elnöksége állásfoglalásában kiemeli, hogy

  • az építőanyag-gyártó vállalatokra és az építési termékekre a cégtulajdonlás szerinti megkülönböztetés helyett (i) magyarországi gyártási helyszínt (ii) magyarországi munkaerő alkalmazását és a (iii) magyarországi adózást együttesen javasolja érvényesíteni, mivel ezek alapvetően határozzák meg a nemzetgazdasági hozzáadott értéket. Mindezeket figyelembe véve a „hazai építőanyag-gyártó” és a „hazai építési termék” fogalmakat javasolja alkalmazni.
  • Állásfoglalásában a MÉASZ kifejti, hogy a hazai építőanyag-gyártók – függetlenül a tulajdoni háttértől - jellemzően és elsősorban a belföldi, hazai piacot tekintették és tekintik elsődlegesnek. Tevékenységük során - ahol csak megoldható - hazai nyers- és alapanyagokat használnak fel, hazai munkaerővel.
  • A MÉASZ egyetért az importhányad és az importkitettség csökkentésére vonatkozó kormányzati célkitűzéssel, különösen, hogy korábbi, KSH elemzésen alapuló kimutatások szerint az import mintegy 48%-ot tett ki 2021-2022-ben. A MÉASZ javasolja, hogy elsősorban az építőanyagimport-területekre, a hazai gyártóbázis hiányszegmenseire jöjjenek létre hazai gyártókapacitások, ezzel erősödjön az önellátás. Ennek elősegítésére az épületenergetikai fókusz mentén a MÉASZ elnöksége kiemeli például az épületgépészeti termékek és komponensek hazai részarányának növelésének célszerűségét – különösen a hőszivattyús berendezések és rendszerelemek terén, valamint a nyílászáró-gyártáshoz szükséges PVC-tömítőelem-gyártás hazai ösztönzését is.
  • A MÉASZ elnöksége hangsúlyosan felhívta a figyelmet az „építésgazdasági intézkedések” szakaszban olvasható elképzelések jelentős építésgazdasági kockázataira, kérve egyúttal törlését. Az e szakaszban felsorolt eszközök, úgy mint a 30 napos export/import regisztrációs kötelezettség, a termékekre bevezethető árszintek, illetve a meghatározott árszintet meghaladó ár feletti részre vonatkozó 90%-os bányajáradék jellegű elvonás, továbbá akár veszteséges gazdálkodás mellett is termelés növelésére kötelezés lehetősége a hazai gyártási bázisú építőanyag-kínálat csökkenéséhez és ezzel együtt fokozódó importkitettséghez vezetne. Mindezek hosszabb távon pedig az értéklánc jelentősebb sérülését eredményeznék, kiváltva akár a hazai gyártási kapacitások leépülését, a gyártási know how és a technológia távozását is.
  • Az egyes nyilvántartási szakrendszerekre vonatkozóan a MÉASZ kiemeli, hogy azokat oly módon szükséges bevezetni, hogy azok az értéklánc valamennyi szereplőjének érdekét szolgálják, egyúttal az építésgazdasági teljesítményhez valóban hozzájáruljanak.
  • Továbbá, a kiugró, speciális anyagigényű állami nagyberuházások hozzávetőleges összehangolása indokolt, amelyre a MÉASZ gyártói fórum létrehozását javasolja a szaktárca vezetésével. Adott időszakra eső beruházástömeg hozzávetőleges igényeinek előzetes kommunikációjával a gyártók kapacitásoldalról felkészülhetnek, így elejét lehet venni olyan piaci hullámzásoknak, illetve keresleti kiugrásoknak, amelyek a nagyobb közberuházási és ipari projektek mentén egymást erősítő lassulást és kínálatszűkét okoznak. Az előzetes tájékoztatás hozzájárul a piaci árhullámzások simításához és a tervezhetőbb projektekhez.

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetségről:
A MÉASZ szakmai ernyőszervezetként fogja össze a magyarországi építőanyag- és építésitermék-gyártókat. A MÉASZ nonprofit szakmai, politikailag semleges szervezetként elkötelezett az innovatív és energiahatékony építési beruházások megvalósításáért és a meglévő épített környezet korszerűsítéséért. A MÉASZ célja a minőségi újépítések, felújítások és energetikai korszerűsítések széles körű előmozdítása; minőségi épületállomány kialakításának elősegítésével hozzájárulni a nemzeti vagyon gyarapodásához szakmai együttműködéseken, érdekképviseleten és kommunikáción keresztül. A hazai építőanyag- és építésitermék-gyártók kulcsszerepet töltenek be a K+F, az oktatás és a foglalkoztatás fenntartásáért és fejlesztéséért mind a gyártói iparágban, mind pedig az építésgazdasági értékláncban.

Forrás: MÉASZ

 

Hírek archivum