Márciustól csak az önkormányzat adhat lakásfenntartásra támogatást

2015.02.18. Írta:

A lakásfenntartási támogatás is áldozatul esett a szociális rendszer átszervezésének, így 2015 márciusától az ellátás már nem állapítható meg.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős mértékben átalakul. A kötelezően nyújtandó ellátásokat ettől kezdve a járási hivatalok állapítják meg. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

A lakásfenntartási támogatás szabályai kikerülnek a szociális törvényből. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

A támogatás jelenleg még igényelhető az 1993. évi III. törvény 38-39. §-a, 134/C.§(1)-(2) bekezdése, valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20-24. §-a alapján. A feltételek ITT olvashatók.

Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hírek archivum