Fontos változások az építésügyi szabályozásban

2018.01.26. Írta:

A 2018. év újra jelentős változásokkal indul a közigazgatásban, és így az építésügyben is írja az Építési Jog.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) hatályba lépése a legjelentősebb újdonság, amely következtében az Eljárási kódexben is módosítások történtek.

- 2018. január 1-napjától az építésügyi eljárásban papír alapon már nem terjeszthető elő kérelem, csak az ÉTDR rendszer használatával, illetve személyesen elektronikus adathordozón benyújtott elektronikus levelében (az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatvány segítségével).

- Az előkészítettebb kérelem összeállítása – és a kevesebb hiánypótlás – érdekében az Eljárási kódexben minden eljárásban kötelező előírásként határozták meg, hogy a kérelem benyújtásakor (azzal egyidejűleg) szükséges az eljárási illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást csatolni, bemutatni. Az igazolás hiányában a kérelmet az építésügyi hatóság köteles visszautasítani az Ákr. rendelkezéseinek megfelelően.

- Az Eljárási kódex hatályos rendelkezése szerint olyan településképi véleményt kell becsatolni, amely az építési tevékenységet engedélyezésre javasolta, Ez egyértelműsíti a hatóság lehetőségét, mert ha nincs ilyen tartalmú településképi vélemény, akkor az engedély iránti kérelem az Ákr. alapján visszautasítható. Ehhez hasonlóan – amennyiben szükséges – olyan építészeti-műszaki tervtanácsi szakmai véleményt kell mellékelnie az építtetőnek, amely a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta.

- Az építésügyi hatósági (kérelemre induló) eljárásokban, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az ügyintézési határidő 25 napos lesz, míg azokban az eljárásokban ahol szakhatósági közreműködés is szükséges 35 napos. Az építésrendészeti eljárás ügyintézési határideje pedig 50 nap. A változás az is, hogy az Ákr. szabályai szerint ezen időtartamba szinte valamennyi eljárási cselekmény beleszámítandó.

- Fontos változás, hogy a szakhatóságok bevonásának előírásai és ügyintézési határidőik meghatározását részben hatályon kívül helyezték az Eljárási kódexből.

A fent kiemelt változásokon túl még számos módosítást találunk az Eljárási kódexben, amelyek célja az Ákr.-ben meghatározott új szabályokkal, fogalmakkal való összhang megteremtése.

Részletek és vonatkozó jogszabályhelyek az Építési Jog oldalán.

Hírek archivum